Education

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
Pembelajaran Biologi Berasaskan Projek
2016. ISBN 9789674123338 (kulit lembut). 191 halaman Mispuah Hassan & Kamisah Osman ..
RM30.00
Based on 0 reviews.
Pembinaan & Pemodelan Sistem Pengajaran (cet.2)
2017. ISBN 978-967-412-171-6 79 halaman (kulit lembut) Rosseni Din   Buku ini di..
RM20.00
Based on 0 reviews.
Pemerkasaan Kemahiran Generik Pelajar
ISBN 9789674123611  (kulit lembut) 110 halaman Seri Bunian Mokhtar, Saemah Rahman &..
RM25.00
Based on 0 reviews.
Pemerkasaan Sistem Pendidikan Pembangunan Modal Insan dan Jati Diri Kebangsaan
..
RM40.00
Based on 0 reviews.
Pemikiran dan Reka Bentuk Semula Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21
2016. ISBN 9789674124229 (kulit lembut). 107 halaman Mohamed Amin Embi. Syarahan Perdana ..
RM20.00
Based on 0 reviews.
Pemindahan Pembelajaran Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional
2016. ISBN 9789674123802 (kulit lembut). 118 halaman Faizal Amin Nur Yunus & Ruhizan Mohd..
RM30.00
Based on 0 reviews.
Penambahbaikan Kualiti Berterusan dalam Pendidikan Kejuruteraan
2016. ISBN 9789674123086 (kulit lembut). 160 halaman Masturah Markom, Ahmad Kamal Ariffin Moh..
RM30.00
Based on 0 reviews.
Pendidikan Asas Keusahawanan
2017. ISBN 9789674124700 (kulit lembut). 240 halaman Norasmah Hj. Othman, Rosilah Hassan..
RM35.00
Based on 0 reviews.
Pendidikan Kerjaya & Pembangunan Modal Insan (Cet. 2)
ISBN 9789679429275 (kulit lembut). 100 halaman Amla Mohd Salleh. Syarahan Perdana ..
RM20.00
Based on 0 reviews.
Pendidikan Keusahawanan
2013. ISBN 9789674121556 (kulit lembut). 434 halaman Nor Aishah Buang ..
RM45.00
Based on 0 reviews.
Pendidikan Pintar dan Berbakat di Malaysia
ISBN 9789674123604 (kulit lembut). 106 halaman Abu Yazid Abu Bakar & Noriah Mohd Ishak ..
RM25.00
Based on 0 reviews.
Pendidikan Sains dan Pembangunan Masyarakat Beliterasi Sains
2013. ISBN 9789674121365 (kulit lembut). 60 halaman Lilia Halim. Syarahan Perdana ..
RM20.00
Based on 0 reviews.
Pengajaran & Pembelajaran Sains Pelajar Terpinggir
2012. ISBN 9789674120290 (kulit lembut). 276 halaman T. Subahan Mohd Meerah ..
RM40.00
Based on 0 reviews.
Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Bahasa Iban
ISBN 9789674123505 (kulit lembut). 328 halaman Magdeline Anak Nor & Zamri Mahamod ​ ..
RM40.00
Based on 0 reviews.
Pengurusan Disiplin Pelajar Sekolah
ISBN 978-967-412-227-0 142 halaman (kulit lembut)  Khalim Zainal   Pengurus..
RM35.00
Based on 0 reviews.
Pengurusan Perubahan Makro dalam Pendidikan
2012. ISBN 9789674120078 (kulit lembut). 276 halaman Mohammed Sani Ibrahim & Mohd Izham M..
RM40.00
Based on 0 reviews.
Penulisan Akademik dalam Bidang Sains Sosial
ISBN 9789674123697 (kulit lembut). 365 halaman Zamri Mahamod & Yahya Othman ​ Men..
RM50.00
Based on 0 reviews.
Penyelidikan Linguistik Moden
2016. ISBN 9789674124281 (kulit lembut). 140 halaman Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Moham..
RM30.00
Based on 0 reviews.
Perkhidmatan Kaunseling Profesional dalam Komuniti
2017. ISBN 9789674125042 (kulit lembut). 196 halaman Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat &a..
RM35.00
Based on 0 reviews.
Persekitaran Pembelajaran Aspek Fizikal dan Psikososial
2013. ISBN 978-967-412-158-7 127 halaman (kulit lembut) Che Nidzam Che Ahmad, Kamisah Osman &..
RM25.00
Based on 0 reviews.