Ekonomi Islam: Satu Pendekatan Analisis

Product Code: 978-967-942-966-4
Availability: Out Of Stock
Price:
RM35.00

Qty: - +
   - OR -   
  • ISBN 978-967-942-966-4
  • 248 halaman (kulit lembut)
  • Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid

 

Bidang ilmu ekonomi Islam sedang berkembang. Kajiannya menerusi berbagai-bagai pendekatan dan penemuan baru dilakukan dalam usaha untuk lebih memahami ilmu ekonomi islam. Kajian meliputi bidang kewangan, perbankan dan kajian gelagat ejen ekonomi. Pendekatan kajian yang digunakan seperti falsafah, teoretikal dan empirikal. Buku ini menganalisis beberapa tajuk tertentu dalam kajian mengikut perspektif Islam. Pendekatan analisis teori digunakan bagi tujuan memahami teori sesuatu tajuk tertentusecera lebih mendalam di samping dapat menghubung kait secara jelas di antara teori dan amalan. Walaupun pendekatan yang digunakan agak teknikal namun amat berguna bagi memahami sesuatu teori ekonomi mengikut perspektif Islam. Perbincangan difokuskan kepada beberapa tajuk tertentu meliputi metodologi kajian ekonomi Islam, gelagat pengguna, dasar belanjawan dan keseimbangan ekonomi. Analisis bagi setiap tajuk dilakukan dengan menggunakan bantuan gambar rajah tanpa pembuktikan empirical, namun Sesutu fakta tetap dapat dibuktikan dengan jelas. Buku ini wajar dijadikan bahan rujukan oleh para pelajar dan pengkaji ilmu ekonomi Islam yang ingin mendalami bidang ekonomi Islam.

Write a review


Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: