Idea-Idea Pendidikan Berkesan Al-Ghazali & Konfusius. (cet. 2)

Product Code: 9789679429121
Availability: In Stock
Price:
RM35.00

Qty: - +
   - OR -   
  • 2015. ISBN 9789679429121
  • (kulit lembut). 242 halaman
  • Abdul Salam Yussof

‚Äč

Buku ini menganalisis tentang persoalan epistemologi daripada dua tokoh. Al-Ghazali dan Konfusius adalah tokoh pemikir besar yang telah banyak memberi sumbangan pemikiran mereka dalam kemajuan ilmu sejak zaman berzaman hingga kini. Pemikiran mereka masih lagi menjadi sumber rujukan untuk menghadapi cabaran zaman kontemporari. Pelbagai idea besar ini tidak pernah terhenti daripada terus berkembang. Permasalahan yang dikaji menyentuh soal falsafah ilmu, dan matlamat pendidikan serta metodologi pengajaran, dan pembelajaran yang berkesan sebagai alternatif memperlengkap sistem pendidikan moden yang lebih menekankan teknologi maklumat, dan komunikasi. Para pelajar kini menghadapi krisis spiritual, dan nilai-nilai moral yang kurang menyenangkan banyak pihak dalam masyarakat. Teks utama yang digunakan merupakan hasil tulisan Al-Ghazali iaitu kitab Ihya Ulum Al-Dln dan Lun Yuiaitu himpunan ajaran Konfusius yang dibukukan oleh para pengikut selepas kematiannya. Kekuatan dalaman atau spiritual mesti diutamakan untuk mencapai tahap kecemerlangan para pelajar yang menimtut ilmu. Keyakinan, keberanian, dan etika murni mesti ditanam kepada setiap kanak-kanak sejak peringkat awal perkembangan. Kesedaran rohaniah tercapai kematangannya pada peringkat yang terakhir dalam proses pendidikan. Kesedaran rohaniah timbul setelah latihan yang cukup untuk membersih jiwa serta daya fikiran sudah menjadi matang, dan dapat menerima kebenaran rohani. Nilai moral perlu diberikan keutamaan terhadap lain-lain jenis ilmu. Dengan menanamkan nilai-nilai positif, dan nilai-nilai murni, maka seseorang dapat berperanan, dan bertindak dengan lebih rasional, dan objektif menangani masalah yang dihadapi. Krisis moral, dan konflik nilai yang boleh memberi kesan buruk kepada kehidupan individu, dan masyarakat dapat dikurangkan sekiranya setiap orang dapat menggunakan akal fikiran dengan lebih rasional, objektif, dan bertimbang rasa. Buku ini penting untuk mendapatkan sumber asli bagi kedua-dua tokoh yang dikaji. Kekuatan hasil penulisan merujuk kepada penonjolan kedua-dua tokoh pemikir dari dua tamadun yang berbeza.

Write a review


Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: