Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif (cet.2)

Product Code: 9789674129323
Availability: Out Of Stock
Price:
RM30.00

Qty: - +
   - OR -   
  • (cet. 2, 2020, cet.1, 2019). ISBN 9789674129323
  • 151 halaman (kulit lembut)
  • Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi & Nazirah Hassan (sunt.) 

‚Äč

Penyelidikan melibatkan proses dan kaedah sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru dalam membantu mencari jalan penyelesaian menagani pemasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Buku Penulisan Tesis Kajian Kualitatif dan Kuantitatif ini sesuai digunakan oleh mereka yang terlibat secara lansung dengan penyelidikan sains sosial. Kandungannya boleh dijadikan panduan penting dalam penyediaan laporan penyelidikan yang lengkap. Buku ini mengandungi enam (6) bab yang membincangkan tentang proses tersusun dalam menjalankan penyelidikan iaitu (1) pendahuluan (2) Soratan Literatur (3) Metod Kajian Kualitatif (4) Metod Kajian Kuantitatif (5) Hasil Kajian dan Perbincangan (6) Kesimpulan, Implikasi dan Cadangan. Buku ini ditulis secara terperinci mengikut penyediaan laporan penyelidikan yang jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami bagi membolehkan pembaca melaksanakan penyelidikan dengan teratur dan bersistematik.

Write a review


Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: